Projektet startades med att samla in bilder och information om Mark II-serien för att därefter skapa en moodboard
att utgå från. För att modelleringen ska bli så korrekt som möjligt gällande storlek och andra mått så valdes en huvudreferens ut. Mindre detaljer som t.ex. bakljus, styre och handtag plockades från andra modeller i moodboarden som jag ansåg passade modellen bättre. På så vis är hela 3D-modellen av blandning av olika varianter inom Mark II - serien. Avslutningsvis användes Photoshop för bl.a. retusch och färgjustering. 
Verktyg:
Maxon Cinema 4D – Modellering 
Otoy Octane Render - Rendering och texturering 
Adobe Photoshop – Retusch
Back to Top